Stoppa
Dokumentationsmonstret!

Skolans ökade dokumentationskrav har skapat ett monster. Det slukar inte bara tid, utan både lust och arbetsglädjen. Det är ett problem inom alla skolformer och lärarkategorier. Nu är det hög tid att vi går samman och säger ifrån. 

Var med och sätt press på de som bestämmer. Skriv under vår namninsamling mot skolans ökade dokumentationskrav. Namninsamlingen kommer att överlämnas till utbildningsminister Anna Ekström och hennes kollegor i regeringen.

Stoppa Dokumentationsmonstret!

Vi kräver att regeringen tillsätter
en utredning i syfte att minska dokumentationsbördan.

Namninsamlingen är nu stängd

Över 30 000 namn samlades in mellan 6 januari - 4 februari 2020.

Hur många timmar blir du av med?

Skolans Dokumentationsmonster slukar tusentals timmar varje år – helt i onödan. Testa vårt verktyg och upptäck hur mycket tid det handlar om för dig.

Dokumentationsbördan – ett arbetsmiljöproblem

Politikerna måste minska dokumentationsbördan i skolan. Lärare vittnar i en färsk enkät från Lärarförbundet om rädsla att bli ifrågasatta, system som inte fyller sin funktion och att de överväger att lämna yrket. Vi har förslagen på vad som behöver hända, och det snabbt!

”Eleverna skulle vinna lärare med större arbetsglädje. Lärarna skulle vinna efterlängtad frihet i yrket och en bättre arbetsmiljö.”

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet om behovet av att minska dokumentationskraven.

1. Sex av tio vill minska dokumentationen

På frågan om vilka som är de viktigaste åtgärderna för att minska arbetsbelastningen anges lägre dokumentationskrav följt av fler stödfunktioner och mindre klasser. Bland män är det nästan 7 av 10 som vill se minskad dokumentation.

2. Överdokumentation av rädsla

Nästan 6 av 10 dokumenterar mer än de behöver på grund av risken att bli ifrågasatta av föräldrar. Det är ett uppseendeväckande resultat. Samtidigt dokumenterar 43 procent mer än vad som behövs på grund av risken att bli anmäld till Skolinspektionen. Rädslan att bli anmäld är särskilt stark bland grundskollärare.

3. Viktig planering blir lidande!

Om dokumentationskraven minskade skulle en massiv majoritet av lärarna använda den tiden till planering av undervisningen. 9 av 10 grundskollärare använde sig av det alternativet i enkäten. I årskurs F-3 var siffran hela 94 procent. Här döljer sig ett av de stora arbetsmiljöproblemen. Lärare finner mening i arbetet när de genomför välplanerade lektioner på ett bra sätt, och det finns inte alltid möjlighet till det.

4. Lärarbrist hotar

Nära 40 procent av lärarna överväger att lämna yrket på grund av dokumentationskraven. Det är ett tydligt tecken på att vi har att göra med ett stort problem.

5. Våra förslag

Politiker på både nationell och kommunal nivå måste rensa bland dokumentationskraven, och det snabbt. Våra förslag:

  • Regeringen behöver tillsätta en utredning för att lätta på dokumentationskraven.
  • Anmälningar ska hanteras av huvudmannen innan de eventuellt går vidare till Skolinspektionen.
  • Skolinspektionens uppdrag behöver ses över i grunden och bli mer stödjande än kontrollerande.
  • Huvudmännen måste granska de lokala dokumentationskraven och ta bort sådant som inte finns i författningarna.

Var med och sätt press på de som bestämmer. Skriv under vår namninsamling mot skolans ökade dokumentationskrav. Namninsamlingen kommer att överlämnas till utbildningsminister Anna Ekström och hennes kollegor i regeringen.

Gå med i Lärarförbundet

Vi samlar hela lärarprofessionen - från förskola till högskola. Ditt medlemskap bidrar till att stärka skolan och läraryrkets status. Testa gratis i tre månader.

Du som redan är medlem kan ta nästa steg och bli ombud. Ett kul och viktigt uppdrag för dig som vill stärka förutsättningarna på din arbetsplats.